Arca Opportunity CEE Equity fond

  Jednorázová investiceOd 1 000 000 Kč
  cílený výnos
  7 %
  investiční horizont
  3 roky a déle

  Arca Opportunity CEE Equity fond je SICAV fond specializující se na:

  • Investice do akcií a společností, jejichž hodnota je podhodnocená
  • Investice do akcií a společností s perspektivou růstu
  • Likvidní akcie s vysokou tržní kapitalizací generující dividendový výnos
  • Investice do investičních korporátních dluhopisů bonitních společností
  • Investice v regionu CEE

  Arca Opportunity, podfond 2, je určen kvalifikovaným investorům s dlouhodobým investičním horizontem, kteří se neobávají kolísání investice.
  Našim cílem je poskytnout klientům zcela nový typ fondu v porovnání s konkurenčními bankovními fondy. Hlavním rysem je absolutní otevřenost vůči klientovi, výrazně vyšší flexibilita daná hedgovou strukturou fondu a přímá motivace manažerů fondu na jeho výkonnosti, která podporuje vysoce pro aktivní řízení fondu. To vše při zachování velice kompetitivní nákladovosti fondu.

  • Cílený výnos pro rok 2018: 7 - 10 % p.a.

  • Auditor: KPMG Česká republika, s.r.o.

  • Depozitář: UniCredit Bank, a.s.

  • Dohled: Česká národní banka-

  • Správce fondu: REDSIDE investiční společnost a.s.

  Rizika investice:
  Fondu byl správcem přiřazen rizikový stupeň 6 ze 7 stupňové škály (kdy 1 představuje obvykle nejnižší riziko)

  Více informací o investiční příležitosti najdete ZDE

  V případě zájmu o bližší informace nás neváhejte kontaktovat! Naši obchodníci vám poskytnou všechny potřebné informace.

  Investiční upozornění:
  Výše uvedené propagační sdělení vytvořil Deluvis CZ, s.r.o., který je u ČNB registrován jako investiční zprostředkovatel. Sdělení není návrhem k uzavření smlouvy. Deluvis CZ není povinen vstoupit s kteroukoli osobou do smluvního vztahu ani poskytnout jakoukoli službu na základě tohoto sdělení. Žádná z informací uvedených v tomto sdělení není míněna a nemůže byt považována za analýzu investičních příležitostí, investiční doporučení nebo investiční poradenství a při tvorbě tohoto sdělení nebyly vzaty v úvahu zákonem předepsané specifické postupy a pravidla pro jejich tvorbu a distribuci. Propagační sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti. Současná ani minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Deluvis CZ výslovně upozorňuje na skutečnost, že případné zdanění závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Sdělení má pouze informační charakter a jeho účelem je poskytnout investorům základní informace. Účelem sdělení naopak v žádném případě není nahradit statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KII). Deluvis CZ investory vyzývá, aby se se statutem a KII seznámili. Statut a KII je k dispozici v českém jazyce na www.redsidefunds.com a v papírové podobě bude dostupný v sídle investiční společnosti REDSIDE. V případě poskytnutí investiční služby přijetí a předání pokynu k investičním nástrojům obdrží Deluvis CZ od investiční společnosti REDSIDE, které předává pokyny, odměnu za poskytnutí této investiční služby. Výše odměny je určena procentuální sazbou z celkového objemu investic do těchto investičních nástrojů zprostředkovaných Deluvis CZ. Za poskytnutí investiční služby přijetí a předání pokynu pak Deluvis CZ vyplatí svým smluvním partnerům (vázaným zástupcům) provizi z objemu zprostředkovaných investic, a to ve výši nepřevyšující odměnu Deluvis CZ.

  Chci se dozvědět víc

  Zanechejte nám na sebe kontakt a my se Vám (nezávazně) ozveme.

  Děkujeme, brzy se Vám ozveme zpět.
  Investice

  Pravidelné investice

  Pro pravidelné investice vybíráme pro klienty vhodné investiční nástroje od J&T banky a společnosti Conseq.

   Jednorázové investice

   Jistota investic je pro nás primární hodnotou. V době náhlých a radikálních demografických změn, poklesu cen různých komodit a výkyvů na finančních trzích nabízíme vysokou ochranu investic. Zajištění budoucnosti a výnosů z nich je pro nás klíčovým úkolem.