Dluhopis NOVA Real Estate Finance

  Jednorázová investiceOd 250 000 Kč
  Výnos do splatnosti
  4,5 %
  investiční horizont
  10 let

  Dluhopis Nova Real Estate Finance, dluhopis s nulovým kuponem, tzv. Zero Bond, přináší klientům možnost dlouhodobého investování s fixním výnosem do splatnosti 4,5 % p.a., po celou dobu investice.

  "Zero bond" Vám umožní investovat s nadstandardním výnosem v období 10 let. Můžete tak například svým dětem připravit finanční prostředky pro budoucí kvalitní vzdělání, nebo základ pro vlastní bydlení či vytvoření finanční rezervy pro budoucí důchod. V případě potřeby je možno požádat o prodej dluhopisu před splatností.

  Parametry dluhopisu "Zero bond"

  • Dluhopis: Nova Real Estate Finance
  • ISIN: SK4120013327
  • Emitent: Nova Real Estate Finance, a.s.
  • Ručitel emise dluhopisů: Arca Capital Slovakia, a.s.
  • Splatnost dluhopisu: 29.9.2027
  • Jmenovitá hodnota: 100 CZK / dluhopis
  • Emisní kurz k datu emise: 64,392768 %
  • Výnos: 4,5 % do splatnosti dluhopisu (celkový výnos, který klient získá, pokud nakoupí dluhopis za aktuální tržní cenu a drží jej do doby splatnosti)

  Prostředky z emise jsou umístěny:

  • 50 % Nova Real Estate Fond
  • 50 % aktivity skupiny Arca Capital (pro zajištění likvidity emise)

  Rizika investice:
  Rizika investice jsou popsaná v prospektu emitenta.

  Prospekt emitenta je ke stažení na www.novarealestatefinance.eu

  Investiční upozornění:
  Výše uvedené propagační sdělení vytvořil Deluvis CZ, s.r.o., který je u ČNB registrován jako investiční zprostředkovatel. Sdělení není návrhem k uzavření smlouvy. Investiční zprostředkovatel není povinen vstoupit s kteroukoli osobou do smluvního vztahu ani poskytnout jakoukoli službu na základě tohoto sdělení. Žádná z informací uvedených v tomto sdělení není míněna a nemůže byt považována za analýzu investičních příležitostí, investiční doporučení nebo investiční poradenství a při tvorbě tohoto sdělení nebyly vzaty v úvahu zákonem předepsané specifické postupy a pravidla pro jejich tvorbu a distribuci. Propagační sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti. Současná ani minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované u daného obchodníka s cennými papíry, kterému je předáván pokyn k nákupu, případně další transakční náklady a zdanění. Deluvis CZ výslovně upozorňuje na skutečnost, že případné zdanění závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Sdělení má pouze informační charakter a jeho účelem je poskytnout investorům základní informace. Účelem sdělení naopak v žádném případě není nahradit prospekt. Deluvis CZ investory vyzývá, aby se s prospektem seznámili. Prospekt emitenta je k dispozici na www.novarealestatefinance.eu a v papírové podobě je dostupný u emitenta. Výroční zprávy a finanční výkazy emitenta jsou k dispozici u emitenta. V případě poskytnutí investiční služby přijetí a předání pokynu k investičním nástrojům obdrží Deluvis CZ od obchodníka s cennými papíry, kterému předává pokyny, odměnu za poskytnutí této investiční služby. Výše odměny je určena procentuální sazbou z celkového objemu investic do těchto investičních nástrojů zprostředkovaných Deluvis CZ. Za poskytnutí investiční služby přijetí a předání pokynu pak Deluvis CZ vyplatí svým smluvním partnerům (vázaným zástupcům) provizi z objemu zprostředkovaných investic, a to ve výši nepřevyšující odměnu Deluvis CZ.

  Chci se dozvědět víc

  Zanechejte nám na sebe kontakt a my se Vám (nezávazně) ozveme.

  Děkujeme, brzy se Vám ozveme zpět.
  Investice

  Pravidelné investice

  Pro pravidelné investice vybíráme pro klienty vhodné investiční nástroje od J&T banky a společnosti Conseq.

   Jednorázové investice

   Jistota investic je pro nás primární hodnotou. V době náhlých a radikálních demografických změn, poklesu cen různých komodit a výkyvů na finančních trzích nabízíme vysokou ochranu investic. Zajištění budoucnosti a výnosů z nich je pro nás klíčovým úkolem.