Nova Money Market fond

  Nova Money Market je investiční fond pro kvalifikované investory s proměnným základním kapitálem (SICAV) s oprávněním vytvářet podfondy. Otevřená forma investičního fondu umožňuje vysokou likviditu, kterou ocení investoři s krátkodobým investičním horizontem.

  Jednorázová investiceOd 1 000 000 Kč
  cílený výnos
  6 %
  investiční horizont
  1 rok a déle

  Investiční strategie je zaměřena zejména na krátkodobé podnikové směnky a jiné dluhové cenné papíry se zbytkovou splatností do 12 měsíců. Pro řízení likvidity fondu můžou být používány repo obchody, případně operace typu buy-sell back.

  Minimální doba investice je 3 měsíce. Výnos je vyplácen na čtvrtletní bázi.

  • Auditor: PricewaterhouseCoopers
  • Depozitář: Česká spořitelna, a.s.
  • Dohled: Česká národní banka
  • Správce fondu: REDSIDE investiční společnost a.s.

  Rizika investice:
  Investice do Podfondů 3 a 4 jsou spojeny především s úvěrovým rizikem, operačním rizikem a rizikem koncentrace v rámci investiční skupiny Arca Capital, v rámci které jsou realizovány veškeré investice v Podfondech 3 a 4, a to formou účelových půjček na předem určené krátkodobé investiční projekty spojené primárně s investicemi do selhaných hypotečních úvěrů nabytých v rámci "workout programů" jednotlových bankovních domů či developerských a real estate projektů.

  Více informací o investiční příležitosti najdete ZDE

  V případě zájmu o bližší informace nás neváhejte kontaktovat! Naši obchodníci vám poskytnou všechny potřebné informace.

  Investiční upozornění:
  Výše uvedené propagační sdělení vytvořil Deluvis CZ, s.r.o., který je u ČNB registrován jako investiční zprostředkovatel. Sdělení není návrhem k uzavření smlouvy. Deluvis CZ není povinen vstoupit s kteroukoli osobou do smluvního vztahu ani poskytnout jakoukoli službu na základě tohoto sdělení. Žádná z informací uvedených v tomto sdělení není míněna a nemůže byt považována za analýzu investičních příležitostí, investiční doporučení nebo investiční poradenství a při tvorbě tohoto sdělení nebyly vzaty v úvahu zákonem předepsané specifické postupy a pravidla pro jejich tvorbu a distribuci. Propagační sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti. Současná ani minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Deluvis CZ výslovně upozorňuje na skutečnost, že případné zdanění závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Sdělení má pouze informační charakter a jeho účelem je poskytnout investorům základní informace. Účelem sdělení naopak v žádném případě není nahradit statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KII). Deluvis CZ investory vyzývá, aby se se statutem a KII seznámili. Statut a KII je k dispozici v českém jazyce na www.redsidefunds.com a v papírové podobě bude dostupný v sídle investiční společnosti REDSIDE. V případě poskytnutí investiční služby přijetí a předání pokynu k investičním nástrojům obdrží Deluvis CZ od investiční společnosti REDSIDE, které předává pokyny, odměnu za poskytnutí této investiční služby. Výše odměny je určena procentuální sazbou z celkového objemu investic do těchto investičních nástrojů zprostředkovaných Deluvis CZ. Za poskytnutí investiční služby přijetí a předání pokynu pak Deluvis CZ vyplatí svým smluvním partnerům (vázaným zástupcům) provizi z objemu zprostředkovaných investic, a to ve výši nepřevyšující odměnu Deluvis CZ.

  Chci se dozvědět víc

  Zanechejte nám na sebe kontakt a my se Vám (nezávazně) ozveme.

  Děkujeme, brzy se Vám ozveme zpět.
  Investice

  Pravidelné investice

  Sekce se upravuje.

   Jednorázové investice

   Jistota investic je pro nás primární hodnotou. V době náhlých a radikálních demografických změn, poklesu cen různých komodit a výkyvů na finančních trzích nabízíme vysokou ochranu investic. Zajištění budoucnosti a výnosů z nich je pro nás klíčovým úkolem.