Nova Money Market fond

  Nova Money Market je investiční fond pro kvalifikované investory. Otevřená forma investičního fondu umožňuje vysokou likviditu, kterou ocení investoři s krátkodobým investičním horizontem. Fond vyplácí pravidelně každý kvartál dividendu.

  Jednorázová investiceOd 1 000 000 Kč
  cílený výnos
  6 %
  investiční horizont
  1 rok a déle

  Podfond 3 a 4 poskytují účelové krátkodobé a střednědobé peněžní půjčky poskytnuté na projekty realizované v rámci investiční skupiny Arca Capital schopné generovat trvale udržitelné cash-flow vyplácené na kvartální bázi. Mezi realizované projekty sa řadí především investice do private equity, portfolia selhaných hypotečních a spotřebitelských úvěrů, podílení se na bridgeovém financování a další. Podfondy mohou dále nabývat i ostatní finanční aktiva (směnky, dluhopisy, aj.) a realizovat oportunistické investice denominované v CZK i EUR.

  Investičním cílem podfondů je generování stabilního udržitelného příjmu vypláceného na kvartální bázi. Nárok na tuto zálohu mají všichni investoři držící investiční akcie k rozhodnému dni. Rozhodným dnem jsou poslední dny každého kvartálu v roce.

  Minimální doba investice je 3 měsíce. Výnos je vyplácen na čtvrtletní bázi.

  • Auditor: PricewaterhouseCoopers
  • Depozitář: Česká spořitelna, a.s.
  • Dohled: Česká národní banka
  • Správce fondu: REDSIDE investiční společnost a.s.

  Rizika investice:
  Investice do Podfondů 3 a 4 jsou spojeny především s úvěrovým rizikem, operačním rizikem a rizikem koncentrace v rámci investiční skupiny Arca Capital, v rámci které jsou realizovány veškeré investice v Podfondech 3 a 4, a to formou účelových půjček na předem určené krátkodobé investiční projekty spojené primárně s investicemi do selhaných hypotečních úvěrů nabytých v rámci "workout programů" jednotlových bankovních domů či developerských a real estate projektů.

  Více informací o investiční příležitosti najdete ZDE

  V případě zájmu o bližší informace nás neváhejte kontaktovat! Naši obchodníci vám poskytnou všechny potřebné informace.

  Investiční upozornění:
  Výše uvedené propagační sdělení vytvořil Deluvis CZ, s.r.o., který je u ČNB registrován jako investiční zprostředkovatel. Sdělení není návrhem k uzavření smlouvy. Deluvis CZ není povinen vstoupit s kteroukoli osobou do smluvního vztahu ani poskytnout jakoukoli službu na základě tohoto sdělení. Žádná z informací uvedených v tomto sdělení není míněna a nemůže byt považována za analýzu investičních příležitostí, investiční doporučení nebo investiční poradenství a při tvorbě tohoto sdělení nebyly vzaty v úvahu zákonem předepsané specifické postupy a pravidla pro jejich tvorbu a distribuci. Propagační sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti. Současná ani minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Deluvis CZ výslovně upozorňuje na skutečnost, že případné zdanění závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Sdělení má pouze informační charakter a jeho účelem je poskytnout investorům základní informace. Účelem sdělení naopak v žádném případě není nahradit statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KII). Deluvis CZ investory vyzývá, aby se se statutem a KII seznámili. Statut a KII je k dispozici v českém jazyce na www.redsidefunds.com a v papírové podobě bude dostupný v sídle investiční společnosti REDSIDE. V případě poskytnutí investiční služby přijetí a předání pokynu k investičním nástrojům obdrží Deluvis CZ od investiční společnosti REDSIDE, které předává pokyny, odměnu za poskytnutí této investiční služby. Výše odměny je určena procentuální sazbou z celkového objemu investic do těchto investičních nástrojů zprostředkovaných Deluvis CZ. Za poskytnutí investiční služby přijetí a předání pokynu pak Deluvis CZ vyplatí svým smluvním partnerům (vázaným zástupcům) provizi z objemu zprostředkovaných investic, a to ve výši nepřevyšující odměnu Deluvis CZ.

  Chci se dozvědět víc

  Zanechejte nám na sebe kontakt a my se Vám (nezávazně) ozveme.

  Děkujeme, brzy se Vám ozveme zpět.
  Investice

  Pravidelné investice

  Pro pravidelné investice vybíráme pro klienty vhodné investiční nástroje od J&T banky a společnosti Conseq.

   Jednorázové investice

   Jistota investic je pro nás primární hodnotou. V době náhlých a radikálních demografických změn, poklesu cen různých komodit a výkyvů na finančních trzích nabízíme vysokou ochranu investic. Zajištění budoucnosti a výnosů z nich je pro nás klíčovým úkolem.